Folksamgruppen behåller marknadspositionen

Premiesiffror från Svensk Försäkring efter utgången av tredje kvartalet visar att vi fortsätter att vara marknadsledare inom livförsäkring och marknadstrea inom skadeförsäkring.

Den totala konkurrensutsatta livförsäkringsmarknaden ökade under tolvmånadersperioden – fjärde kvartalet 2017- tredje kvartalet 2018 med 9 procent till 230 miljarder kronor.

Folksamgruppen behåller sin ledande ställning på totala premier inom livförsäkring, även om marknadsandelen är något lägre och uppgår till 14,0 (14,7) procent (inbetalda premier för både gamla och nya försäkringar).

Minskningen berodde på lägre andel inom kapitalförsäkring och individuell tjänstepension. Inom kollektivavtalad tjänstepension fortsatte marknadsandelarna öka något. Marknadsandelen inom nyteckning ökar något till 11,9 (11,7) procent. Folksamgruppen är fortsatt trea efter Alecta och Skandia.

Den totala sakförsäkringsmarknaden växte med 5 procent till nästan 84 miljarder kronor jämfört med föregående år. Folksam är fortfarande den tredje största aktören med en marknadsandel om 16 procent, vilket är i nivå med föregående år.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Hall, investerarrelationer Folksam, 0724-68 70 60

Följ oss på