Folksamgruppen: Händelserik start på året

Resan mot ett modernt försäkringsbolag fortsätter med fokus på ökade affärsvolymer, kostnader, hållbarhet och digitalisering.

Första kvartalet 2019 växte premievolymen med 7,7 procent, jämfört med samma period i fjol. Ökningen skedde uteslutande inom livverksamheten, främst inom KPA Pension. Det förvaltade kapitalet ökade med 6,2 procent, jämfört med samma period i fjol. Totalavkastningen för Folksam Liv var 3,5 procent och för KPA Pensionsförsäkring 4,9 procent.

Digitalisering är en utmaning. Att våra produkter inom försäkringar och sparande är lättillgängliga digitalt är avgörande.

Hållbarhet är en del av vår kärnverksamhet och med vår storlek kan vi påverka samhället. Med investeringar på över 30 miljarder kronor i hållbara och gröna obligationer är vi idag världsledande på området.

Folksamgruppen stödjer principer som FN:s Global Compact och ansvarsfulla investeringar (PRI) och vi arbetar för att världen ska nå FN:s 17 globala utvecklingsmål. Vi ska bli fossilfria i egen verksamhet redan 2030.

Väsentliga händelser

  • Folksamgruppen investerade 2,8 miljarder i Världsbankens första obligation riktad mot FN:s hållbarhetsmål om ansvarsfull produktion och konsumtion. Obligationen var exklusiv för Folksamgruppen.
  • Medierapporteringen om misstänkt penningtvätt i Swedbank skakade om finansbranschen. Som storägare anser vi att varje misstanke om penningtvätt ska granskas och utredas och vi välkomnar de externa utredningarna. Våra beslut kommer att fattas utifrån utredningarnas slutsatser.
  • Folksamgruppens vd och koncernchef Jens Henriksson utsågs till svensk representant i det nya FN-nätverket GISD (Global Investors för Sustainable Developments). GISD är ett globalt nätverk för investerare för att stimulera investeringar i linje med Agenda 2030.

Följ oss på