Folksamgruppen stärker hållbarhetsnivån i sina utländska aktier värda 80 miljarder kronor

Folksamgruppens livbolag, Folksam Liv och bolag inom KPA Pension, har från slutet av mars till mitten av april mer än halverat antalet innehav i de utländska aktieportföljerna. Därmed bedöms aktieplaceringarnas koldioxidavtryck minska med 20 procent. Värdet av den utländska aktieportföljen uppgår till omkring 80 miljarder kronor och antalet innehav efter förändringen är cirka 500 stycken.

– Vi har sedan några år ökat tempot i vårt arbete med att förflytta verksamheten närmare vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Resan började med mycket stora investeringar i gröna obligationer och ett metodiskt arbete med att minska energiförbrukningen i våra fastigheter. Parallellt med detta har vi analyserat hur vi kan förändra våra aktieplaceringar i samma riktning utan att göra avkall på avkastningen, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och Hållbarhet.

I den nya portföljen är energisektorns vikt halverad jämfört med referensindex. I och med detta minskar vi klimatrisken i portföljen. Samtidigt har vi fortfarande möjlighet att påverka bolagen till en grön omställning genom aktivt ägande.

Sedan tidigare har bolag med över 30 procent av omsättningen från kol valts bort. Nu väljer vi även bort energibolag som har 10 procent eller mer av sina intäkter från oljesand. Utvinningen av oljesand är förenad med både stora risker och stor klimat- och miljöpåverkan.

– Den förändring vi genomfört av aktieplaceringarna är kraftfull, men vi ser den likafullt bara som ett första steg. Vi har nu en utmärkt plattform för att ytterligare stärka vårt påverkansarbete, samtidigt som vårt arbete inför förändringen byggt kunskap som vi kommer att ha stor nytta av framöver. Vi har både förmågan och viljan att ta ytterligare steg för att bidra till en mer hållbar värld, kommenterar Michael Kjeller.

Portföljförändringarna genomfördes från slutet av mars till mitten av april.

Läs mer om Folksamgruppens placeringskriterier

Fotnot. Folksam Saks tillgångar investeras sedan tidigare i enlighet med de placeringskriterier som gäller för Bra Miljöval.

Kajsa MoströmPresschef Folksamgruppen08-772 64 79kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på