Folksamgruppens delårsrapport: Starkt halvår och fortsatta utmaningar

Folksamgruppens totala premievolym växte under det första halvåret med drygt 400 miljoner kronor till 35 miljarder kronor, jämfört med samma period förra året. Tillväxten drivs främst av kollektivavtalade tjänstepensioner inom KPA Pension och Folksam LO Pension som har en stark marknadsposition.

Det förvaltade kapitalet i Folksamgruppen ökade under samma period med sex procent till 441 miljarder kronor. Avkastningen i Folksam Liv uppgick till 6,8 procent och i KPA Pensionsförsäkring till 7,7 procent.

−  Det är starka siffror, inte minst mot bakgrund av att en av våra största investeringar, Swedbank, under perioden har utvecklats negativt, säger Folksamgruppens koncernchef Jens Henriksson. Samtidigt som den totala premievolymen fortsätter att växa ger det förstärkta kostnadsfokuset resultat och kostnaderna börjar att minska.

− När jag tittar framåt ser jag att en av utmaningarna är att öka trycket i försäljningen så att vi växer ännu mer. För att lyckas behöver vi möta behov som delas av många kunder, genom partnerskap och attraktiva erbjudanden.

− En annan utmaning är att fortsätta göra satsningar inom digi¬talisering och regelefterlevnad – inklusive arbetet mot penningtvätt – samtidigt som vi håller i kostnadsminskningen.

− Vårt hållbarhetsarbete ska vara ledande och helt integrerat i våra produkter och erbjudanden. Ett bevis på detta är att Folksam Liv och bolag inom KPA Pension under våren har minskat aktieplaceringarnas koldioxidavtryck med 20 procent, avslutar Jens Henriksson.

Väsentliga händelser

  • Folksamgruppen investerade i juni drygt 200 miljoner kronor i batteriutvecklaren Northvolt för byggandet av Northvolt Ett i Skellefteå. Investeringen fördelar sig med 1/3 vardera mellan Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pension.
  • I början av maj tecknade KPA Pension avtal om att förvärva en nybyggd kontorsfastighet i Globenområdet i Stockholm för drygt 1,6 miljarder kronor. Köpet är ett led i att öka KPA Pensions fastighetstillgångar.
  • Försäkringsgruppens portföljer diversifieras genom fortsatt fokus på infrastruktur. Som ett led i det arbetet investerade Folksamgruppen i mars 700 miljoner kronor i EQT:s fjärde infrastrukturfond.
  • Folksamgruppen investerade i mars exklusivt 2,8 miljar¬der kronor (300 MUSD) i en obligation, utgiven av Världs¬banken, som fokuserar på matsvinn.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
Folksamgruppens pressjour, 08-772 66 60 eller pressjour@folksam.se

Delårsrapport bifogad

Följ oss på