Folksam och KPA Pension investerar 4 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB

Folksam och KPA Pension, som ingår i Folksamgruppen, investerar 4 miljarder kronor i aktier utgivna av Heimstaden Bostad AB, vid en riktad nyemission den 7 januari 2020. Folksamgruppen blir i och med investeringen bolagets tredje största ägare med en andel av kapitalet på 7,0 procent.

– Vi har tidigare i höst satt målet att under de närmaste åren förvärva fastigheter för 20 miljarder kronor för att ytterligare förbättra riskspridningen i våra tillgångsportföljer. Den här investeringen är ett effektivt sätt för oss att öka vår exponering mot bostadsfastigheter och vi bedömer att den kommer att ge våra kunder en långsiktigt god avkastning. Vi ser fram emot att få vara en del av Heimstaden Bostad AB:s framtidsplaner och ett nära samarbete med såväl ledning som övriga ägare, säger Michael Kjeller, chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen.  

Folksamgruppens investering fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 1 350 miljoner kronor, Folksam Sak 750 miljoner kronor och KPA Pensionsförsäkring 1 900 miljoner kronor.

Newsec har varit Folksamgruppens rådgivare i samband med transaktionen.

Christina Sjölund, Investerarrelationer Folksamgruppen, +46 8 772 67 39

Följ oss på