Helår 2019: ett finansiellt starkt år men utmaningar framåt

Ett finansiellt starkt år är till ända. Folksamgruppens totala premievolym växte med 1,7 miljarder kronor, jämfört med samma period föregående år, och uppgick per den 31 december till 56 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet ökade till 455 miljarder kronor. Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick till 10 procent och i KPA Pensionsförsäkring till 11 procent.

Satsningar och utmaningar
Folksamgruppen är kundernas företag som erbjuder försäkringar, pension och långsiktigt sparande för de många. Folksamgruppen ska vara den självklara försäkringspartnern och skapa ett ömsesidigt mervärde genom samarbeten. I en föränderlig omvärld krävs det en högre förändringstakt i verksamheten. Förflyttningsområden är identifierade och tillsammans ska vi åstadkomma förändringen.

Folksamgruppen skapar förutsättningar för bättre kundupplevelser, till exempel intensifieras arbetet med ett digitalt kundmöte. Det ska vara enkelt att vara kund i Folksam.

Genom Folksamgruppens arbete i Nettonollalliansen ökar trycket på bolagen i placeringsportföljerna att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Hållbarhetsarbetet är, och kommer alltid att vara, centralt i våra investeringar och i vår affärsverksamhet.

Samtidigt med satsningarna för framtiden behöver Folksamgruppen fortsätta att sänka sina driftskostnader. Genom sänkta driftskostnader ökar konkurrenskraften och kundnyttan genom erbjudanden. Arbetet med att sänka driftskostnaderna fortsätter genom förändringar i arbetssätt och förändringar i kontorsstrukturen.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på