Folksamgruppen investerar ytterligare 1 miljard kronor för att lindra de sociala och ekonomiska effekterna av coronaviruset

Folksamgruppen har investerat 900 miljoner kronor i en obligation utgiven av Nordiska investeringsbanken och omkring 100 miljoner kronor i en obligation utgiven av den Europeiska investeringsbanken. Den förstnämnda obligationen kommer att finansiera projekt i de nordiska länderna och Baltikum som i första hand syftar till att främja effektiva sjukvårdssystem och ge ekonomiskt stöd för att minska de störningar som uppstått i olika leveranskedjor.

Folksamgruppen har därmed under de senaste veckorna investerat 1,7 miljarder kronor i obligationer utgivna för att lindra de ekonomiska och sociala effekterna av Covid -19.

– Folksamgruppen söker aktivt investeringsmöjligheter som lindrar de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Investeringen i Nordiska investeringsbankens obligation kommer att kunna vara till direkt gagn för våra kunder, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Den pandemi vi nu upplever har stor global påverkan på alla delar av samhället. I Folksamgruppen gör vi allt för att driva verksamheten på ett säkert sätt för våra kunder och medarbetare. Vår kundtjänst besvarar samtal, våra skadereglerare tar hand om våra kunders skador och vi fortsätter att försäkra nya kunder.

– Folksamgruppens första och största fokus är alltid våra kunder. Folksamgruppen försäkrar närmare varannan svensk och det är en utmanande tid för oss alla idag. Vi gör vårt yttersta för att våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och samtidigt bidra till att minska spridningen av coronaviruset, säger Ylva Wessén.

Fördelning mellan bolagen:
Folksam Liv 650 miljoner kronor
Folksam Sak 180 miljoner kronor
KPA Pension 870 miljoner kronor

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på