Ylva Wessén

Filter

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin

Folksamgruppen investerar 10 miljarder i fastighetskreditfond

Folksamgruppen publicerar årsrapporter för 2019

Folksamgruppen investerar ytterligare 1 miljard kronor för att lindra de sociala och ekonomiska effekterna av coronaviruset