Ylva Wessén

Filter

Folksamgruppen investerar 1 miljard kronor för att utveckla jordbruket och förhindra svält

Folksam genomför förändringar i koncernledningen

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin

Folksamgruppen investerar 10 miljarder i fastighetskreditfond