Ylva Wessén

Filter

Folksam genomför förändringar i koncernledningen

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin

Folksamgruppen investerar 10 miljarder i fastighetskreditfond

Folksamgruppen publicerar årsrapporter för 2019