Folksamgruppen publicerar årsrapporter för 2019

Folksamgruppens årsredovisningar för Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring 2019 samt års- och hållbarhetsrapport 2019 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Års- och hållbarhetsrapporten är övergripande för hela Folksamgruppen och ger en samlad bild av strategi och finansiellt läge för koncernerna samt hållbarhetsredovisningen. Års- och hållbarhetsrapporten på engelska publiceras i maj.

– Folksamgruppen står starkt genom våra engagerade medarbetare, goda relationer med våra samarbetspartner och starka finanser. Under 2019 har Folksamgruppen arbetat framåt med fokus på hållbarhet, digitalisering och kostnadsminskningar. Det gör oss väl rustade för den påverkan på marknaderna och i samhället som coronaviruset medför. Vi vet inte hur djup svackan kommer att bli, men vi är finansiellt stabila och kan stå emot avsevärd turbulens. Vi finns här för våra kunder och hittills har utvecklingen haft begränsad påverkan i våra bolag, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef.

Här hittar du de senaste rapporterna: 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Sjölund, Investerarrelationer, 070-8316743

Folksamgruppens pressjour: 08-7726660

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

2020-02-13

Idag hade Rapport (02:28 in i nyhetssändningen) en nyhet om att regeringen beslutar om ett nytt delmål om att antalet döda i trafiken ska halver...

Följ oss på