Folksamgruppen investerar 1,5 miljarder kronor i en obligation utgiven av Stockholms stad

Folksamgruppen investerar 1,5 miljarder kronor i en ny obligation utgiven av Stockholms stad. Löptiden är på 5 år.  För Folksamgruppen är köpet av obligationen ett led i strategin att investera för en hållbar utveckling.

Folksam och KPA Pension, som ingår i Folksamgruppen, investerar 1,5 miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Stockholms befolkningstillväxt ställer krav på investeringar för att möta det ökade behovet av bostäder, infrastruktur och nödvändiga samhällsfunktioner.

– Jag är glad att vi kan investera våra kunders pengar för att finansiera Stockholms utveckling. Den här investeringen ligger väl i linje med vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, säger Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Stockholms Stad emitterar för att finansiera sitt pågående arbete med bland annat investeringen i ett nytt avloppsreningsverk med högre miljöstandarder. Staden arbetar också kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder hos bostadsbolagen, i skolor och på äldreboenden. Samtliga investeringar är i linje med Stockholms Stads Miljö- och klimatpolicy.

Fördelning mellan Folksamgruppens bolag av investeringen:

KPA Pensionsförsäkring: 650 miljoner kronor

Folksam Liv: 650 miljoner kronor

Folksam Sak: 200 miljoner kronor

För ytterligare inforamtion: 
Kajsa Moström, Presschef Folksamgruppen 08-772 64 79, kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

Följ oss på