Folksamgruppen investerar 10 miljarder i fastighetskreditfond

Folksamgruppen investerar 10 miljarder kronor i fastighetskreditfonden Brunswick Real Estate Capital III (BREC III). Det är Folksams enskilt största investering någonsin. Fonden kommer att inrikta sig mot kommersiella fastigheter med tydliga hållbarhetsmål.

Genom en stark institutionell kapitalbas, med investerare såsom Folksam och KLP, kan fonden erbjuda fastighetslån med löptider på upp till tio år. En formell första stängning av fonden förväntas under hösten. Folksam diversifierar därmed tillgångsportföljen genom att öka sin exponering mot krediter med hållbara fastighetsinvesteringar som underliggande tillgång.

Brunswick Real Estate har säkrat investeraråtaganden om 12 miljarder kronor.

– Den här historiskt stora investeringen är ett utmärkt exempel på hur vi kan komplettera våra placeringar i räntebärande tillgångar, aktier och fastigheter. Det här är ett område med god tillväxt och investeringen ger oss en attraktiv avkastning till låg risk säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen.

– Investeringen är ett led i vår ambition att ge våra kunder så god riskjusterad avkastning som möjligt. BREC III är en väl etablerad fond som lämnar säkerställda lån för fastighetsfinansiering. De har också bra ambitioner i sitt hållbarhetsarbete och arbetar löpande med att höja nivån. Exempelvis har ett ramverk för gröna lån tagits fram, säger Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Folksam har goda erfarenheter från BREC II som är en liknande fastighetskreditfond som Folksam investerat sammanlagt 3 miljarder i sedan 2016.

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering.

– Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet från våra investerare, speciellt med tanke på rådande omständigheter på marknaden till följd av Covid-19. Vår affärsmodell med säker och långsiktig finansiering blir allt viktigare för fastighetsbranschen, som ett alternativ till traditionella banklån och obligationer med kortare löptider, säger ­Pontus Sundin, VD Brunswick Real Estate Capital.

– Vi jobbar aktivt för att våra låntagare ska bidra till en mätbart positiv förändring. Förutom de gröna frågorna såsom minskade koldioxidutsläpp och smartare energianvändning vill vi också säkerställa att varje investering leder till förbättringar inom sociala hållbarhetsaspekter, forsätter han.

Fördelningen inom Folksamgruppen är:

Folksam Liv Övrig                                         2 000 mkr

Folksam Liv Tjänste                                       2 100 mkr

Folksam Sak                                                  1 000 mkr

KPA Pensionsförsäkring AB                           4 900 mkr

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 08-772 66 60

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på