Linn Edström Larsson – Folksamgruppens nya CFO

Linn Edström Larsson har utsetts till Folksams nya chef Ekonomi och finans. Hon har sedan den 1 mars 2020 varit tillförordnad CFO efter att Jesper Andersson lämnade Folksam.

Linn Edström Larsson har arbetat i Folksam i drygt 4,5 år, hon har en bakgrund framför allt inom bank. Där arbetade hon i olika roller, med fokus på kontroll, styrning och effektivisering.

– Som CFO kommer Linn Edström Larsson inte bara att bidra med sin finansiella kompetens utan också med sitt driv och sitt ledarskap. Under sin tid som tf CFO har Linn visat ett starkt affärsfokus, vilket är viktigt för Folksams framtida utveckling. Därför är jag mycket glad att hon nu även tackat ja till att bli vår ordinarie CFO, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam.

–  Jag är förstås mycket hedrad över utnämningen. Jag är redo att anta utmaningen att – tillsammans med mina medarbetare – fördjupa arbetet med att säkra Folksams finansiella stabilitet och konkurrenskraft, säger Linn Edström Larsson i en kommentar.

Linn tillträder sin tjänst med omedelbar verkan. Mats Davidson, avdelningschef för Business Control och tf sektionschef Finans fortsätter med båda sina uppdrag tillsvidare, men rekrytering till tjänsten som sektionschef Finans påbörjas omgående.

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på