Solvens- och verksamhetsrapporter 2020 är publicerade

KPA Livförsäkring AB blir KPA Tjänstepension AB
Finansinspektionen godkände den 22 februari 2021 KPA Livförsäkrings ansökan om att omvandla företaget till ett tjänstepensionsföretag. Omvandlingen till KPA Tjänstepensions som skedde per den 1 mars 2021 innebär att KPA Tjänstepension blir bland de första svenska tjänstepensionsföretagen att fullt ut ansluta sig till de nya europeiska reglerna för tjänstepensionsföretag (IORP 2), som infördes i Sverige vid årsskiftet 2019/2020. Nyheten om detta och namnbytet är publicerad på kpa.se

Året 2020 har präglats av pandemin som drabbat hela världen med kraft i olika vågor. Åtgärderna för att skydda människor och minska pandemins konsekvenser fortsätter alltjämt och påverkar hela samhällsekonomin och många av Folksams samarbetspartner och kunder har drabbats hårt av krisen.

Folksam står starkt i krisen
Folksam står fortsatt finansiellt starkt efter ett verksamhetsår helt präglat av pandemin med starka nyckeltal. Folksams finansiella styrka möjliggör, även vid fortsatt turbulens på finansmarknaderna, fokus på att med ett långsiktigt perspektiv fortsätta skapa värden för kunderna. Folksam följer löpande utvecklingen med anledning av coronapandemin och den effekt det har på företagens och Folksams finansiella ställning.

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på