Folksam ökar ägandet i SSAB för att stötta fossilfri omställning

Folksam har i dag flaggat för ett ökat innehav i stålföretaget SSAB. Innehavet uppgår nu till cirka 5,2 procent av rösterna och 2,1 procent av kapitalet. Syftet med det större innehavet är att som långsiktig ägare vara med och stötta SSAB:s omställning till fossilfri ståltillverkning, samtidigt som investeringen på sikt förväntas ha god potential att ge en attraktiv avkastning till Folksams kunder.

– Att kunna producera fossilfritt stål är en av de viktigaste frågorna för att klara klimatomställningen, både i Sverige och globalt. Samtidigt är omställningen också viktig för att säkra svenska industrijobb. Vi har varit ägare i SSAB i många år, och vill nu vara med och ta ett mer långsiktigt ansvar för bolagets omställningsarbete, säger Ylva Wessén, vd för Folksamgruppen.

Folksamgruppen förvaltar över 500 miljarder kronor och arbetar mot att gruppens placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 – vilket främst ska nås genom att försöka påverka befintliga portföljbolag att ställa om sina verksamheter i linje med målen i Parisavtalet.

– Vår övertygelse är att vi kan göra större nytta genom att stötta omställningsarbetet i bolag som har stora koldioxidutsläpp, snarare än att exkludera dem. Med ett ökat ägande har vi större möjlighet att vara med och göra verklig skillnad i ett bolag som idag står för tio respektive sju procent av utsläppen i Sverige och Finland, säger Ylva Wessén

Under de senaste åren har Folksamgruppen gjort flera investeringar med syfte att påskynda klimatomställningen, bland annat i gröna obligationer, Northvolt och Volvo Cars. Beslutet att öka innehavet i SSAB fattades under våren och utgör ytterligare en investering för att påskynda klimatomställningen på ett lönsamt sätt för Folksams kunder.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på