Marcus Svedberg tillträder som chefsekonom på Folksamgruppen

Den 23:e juni tillträdde Marcus Svedberg som chefsekonom på Folksamgruppen. Marcus Svedberg kommer arbeta med analyser av den globala ekonomin och andra strukturella faktorer av betydelse för Folksams verksamhet. Han kommer närmast från Fjärde AP-fonden där han arbetat som investeringsstrateg.

I den nyinrättade rollen som chefsekonom kommer Marcus att verka i skärningspunkten av makroekonomi, marknadsutveckling och hållbarhet, bland annat genom att bistå Folksams kapitalförvaltning med makroekonomiska analyser av den globala ekonomin, hur dessa faktorer påverkar Folksams verksamhet och i slutändan Folksams kunder.

– Jag är glad över att välkomna Marcus Svedberg som chefsekonom här på Folksam. Vi har i flera år pratat om en föränderlig omvärld, men hastigheten i förändringarna har ökat ytterligare och det är en anledning till att vi behöver stärka vår makroekonomiska analys, vilket kommer att gynna våra kunder, säger Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet på Folksam.

Marcus Svedberg har lång erfarenhet inom den finansiella världen och är även väl insatt i frågor kopplat till hållbarhet. Han kommer närmast från Fjärde AP-fonden men har även arbetat på Världsbanken, Stockholm Sustainable Finance Center och som chefsekonom på East Capital.

– Som en stor kapitalförvaltare och aktör på försäkrings- och sparandemarknaden påverkas Folksam av en mängd olika makroekonomiska faktorer som kan få konsekvenser för vårt agerande. Att analysera och agera utifrån förändringar i den globala ekonomin är viktigt och jag hoppas kunna bidra till att Folksamgruppen får bästa möjliga förutsättningar att agera på sätt som gynnar vår kapitalförvaltning, vår verksamhet i övrigt och i slutändan våra kunder, säger Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksamgruppen.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Tel: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på