Två personer omkommer årligen i backningsolyckor – backsensorer på bilen minskar olycksrisken

Varje år omkommer minst två personer i olyckor i samband med backning av bil. Dessutom orsakar backningsolyckor kostsamma plåtskador för landets bilägare. Men mer än en fjärdedel av olyckorna hade kunnat undvikas om alla bilar haft backsensorer. Det visar en undersökning* gjord av Folksams trafikforskare.

Under de senaste sju åren har 17 personer omkommit i backningsrelaterade olyckor i Sverige*. Det innebär 2,4 dödsfall per år. De flesta omkomna är över 60 år, men det har också förekommit fall där små barn förolyckats.

Om alla bilar hade backsensorer som varnar för hinder skulle många olyckor kunna undvikas. Den olycksreducerande effekten av backsensorer är enligt Folksams undersökning hela 27 procent, vilket innebär att antalet olyckor skulle kunna minskas med mer än en fjärdedel.

– Även om backsensorer inte helt kan förhindra backningsolyckor, så bidrar de till en högre trafiksäkerhet och även till att rädda liv. Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder genom att informera om nyttan av säkerhetsutrustning som backsensorer, säger Anders Ydenius, trafikforskare Folksam.

Folksams undersökning visar att 25 procent av singelolyckor med bil och bil-bil kollisioner uppstått i samband med backning. Dessa olyckor leder oftast till plåtskador vilket kan bli kostsamt för bilägaren. Kostnaden för reparationer orsakade av backningsskador utgör drygt 20 procent av den totala reparationskostnaden i undersökningen.

Backsensorer är ett säkerhetssystem som monteras i bilens stötfångare. När stötfångaren närmar sig ett föremål får föraren en ljud- och/eller ljusindikation som varnar för hindret. I undersökningen studerades inte backkameror som blir allt vanligare. Backkameror har nackdelen att de passivt filmar det som händer bakom bilen men varnar inte om inte kameran är kombinerad med en backsensor. Backsensorer och backkameror kan eftermonteras på de flesta bilar.

Se nedan för bilagd tabell över olycksfördelning och andelen bilar med backsensor.

* Folksam har i undersökningen granskat ett urval av 572 kollisioner mot föremål eller bil under 2012 där reparationskostnaden för vår försäkringstagares fordon varit upp till 50 000 kronor. Studerade bilmärken är Toyota och Lexus årsmodell 1999-2012. Av de 572 bilarna i undersökningen hade cirka 15 procent backsensorer.

För ytterligare information:
Anders Ydenius, trafikforskare Folksam, telefon 08-772 62 86, 0708-31 62 86
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

*Källa: Trafikverket

Tabell: Bilolyckor (singel & bil-bil) där reparationskostnaden varit högst 50.000 kr ex moms för vår försäkringstagares fordon.

 

Följ oss på