Högst avkastning i branschen

De senaste fem åren har KPA Pension haft den högsta genomsnittliga årsavkastningen bland jämförbara bolag. Folksam Liv är tvåa i samma jämförelse. Detta visar Svensk Försäkrings branschstatistik för helåret 2012.

– Vårt engagemang för vad våra kunder tycker är viktigt skapar långsiktigt god avkastning och därmed trygga pensioner, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam.
Folksam har under ett antal år och under olika marknadsförhållanden visat att vi kan hantera risker och möjligheter i kapitalförvaltningen. Under fem riktigt tuffa år har våra kunder fått en genomsnittlig årlig avkastning på 7,9 respektive 6,6 procent. Det tål att jämföras med alla andra sparformer på marknaden.

Totalavkastning på tillgångar i procent 2008-2012 2012
KPA Pension 7,9 7,2
Folksam Liv 6,6 7,0
SPP Förmånsbestämda 5,1 6,6
AMF Pension 5,0 8,0
Alecta 4,5 11,4
SPP Premiebestämda nyteckning 4,4 9,0
Skandia Liv  4,1 7,3
Viktat genomsnitt för hela branschen 4,6 8,7
Källa: Svenska Försäkring    

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722 30 20 80

Följ oss på