Stockholmarnas pensioner högst i landet – Bottenplats för Gotlands, Kalmars och Jämtlands län

Stockholmare som pensionerades år 2012 har högst pensioner i landet. Lägst pension har man på Gotland och den största minskningen av pensionen i Norrbotten, visar en ny rapport från Folksam.

– Pensionerna minskar i hela landet och den stora pensionsklyftan mellan kvinnor och män består, säger Folksams välfärdsanalytiker, Håkan Svärdman.

Den genomsnittliga pensionen i Stockholm är 21 301 kronor per månad, medan den på Gotland är 17 526 kronor per månad. En jämförelse av den totala pensionsnivån för årskullarna 1943 och 1947 visar att pensionerna minskat i samtliga landets län. Den största minskningen, 6 procent, återfinns i Norrbottens län.

Kvinnor i Stockholm har högst pension i landet, men den är lägre än den genomsnittliga pensionen för män i samtliga län. Kvinnorna i Blekinge har landets lägsta pension, 15 438 kronor i månaden.

– Pensionsklyftan är störst i Halland, där kvinnorna har 72 procent av männens pension. På Gotland och i Jämtland är klyftan minst. Där har kvinnorna drygt 80 procent av männens pension, säger Håkan Svärdman.

Håkan Svärdman leder arbetet med Folksams kommande vitbok/pensionsrapport, som publiceras under fjärde kvartalet. Den ska ge förslag på lösningar för det svenska pensionssystemets långsiktiga utmaningar.

– Vi engagerar oss i det som kunder bryr sig om genom att kontinuerligt analysera samhällsförändringen inom social- och avtalsförsäkringsområdet. Högre pensionsålder och högre pensionsavgifter är mera självklara förslag vi lyfter fram. Och en skattereduktion på garantipensionen premierar troligen ett längre yrkesliv. Men Sverige måste också göra premiepensionssystemet begripligt och skulle kunna öppna systemet för individuella inbetalningar, säger Håkan Svärdman.

Folksams vitbok föreslår också bland annat en ny statligt gynnad sparform; en långsiktigt bunden pensionsförsäkring. Liksom slopad reavinstskatt för ålderspensionärer.

Läs mer om hur Folksam vill reformera den allmänna pensionen i den bifogade rapporten.

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam

Tabell 1: Total pension av slutlön för årskull födda 1947 i respektive län och region, samtliga.

Län/Region Total pension, kr/mån Andel av slutlön
Stockholm 21 301 79
Uppsala 19 268 78
Skåne 19 146 79
Västmanland 19 083 78
Västra Götaland 19 063 78
Riket 19 058 79
Västerbotten 18 901 79
Södermanland 18 876 81
Halland 18 723 78
Västernorrland 18 585 79
Östergötland 18 522 79
Norrbotten 18 479 78
Örebro 18 391 78
Värmland 18 274 79
Blekinge 18 253 79
Kronoberg 18 245 78
Gävleborg 18 237 79
Dalarna 18 229 78
Jönköping 18 120 78
Jämtland 17 869 80
Kalmar 17 628 80
Gotland 17 526 80

Källa: SCB

Tabell 2: Total pension som andel av slutlön % för årskull 1943 och 1947.

Län/Region Årskull   1943 Årskull   1947 Pensionsfall
Norrbotten 84 78 – 6%
Halland 82 78 -4%
Örebro 82 78 -4%
Västerbotten 83 79 -4%
Västmanland 81 78 -3%
Västra Götaland 81 78 -3%
Uppsala 81 78 -3%
Dalarna 81 78 -3%
Stockholm 82 79 -3%
Skåne 82 79 -3%
Västernorrland 82 79 -3%
Östergötland 82 79 -3%
Gävleborg 82 79 -3%
Riket 82 79 -3%
Gotland 83 80 -3%
Kronoberg 80 78 -2%
Jönköping 80 78 -2%
Värmland 81 79 -2%
Jämtland 82 80 -2%
Kalmar 82 80 -2%
Södermanland 83 81 -2%
Blekinge 80 79 -1%

Källa: SCB

Tabell 3: Slutlön och pension för årskull 1947 i respektive län och region för kvinnor och män.

Län/Region Kvinnor
kr/mån
Andel   av slutlön,%    Män
Kr/mån
Andel   av slutlön,% Skillnad   mellan kvinnor och män
Stockholm 18 368 kr 79 24 383 kr 79 75%
Västerbotten 16 465 kr 78 21 542 kr 79 76%
Riket 16 433 kr 78 21 986 kr 79 75%
Jämtland 16 413 kr 79 19 462 kr 81 84%
Skåne 16 396 kr 79 22 330 kr 79 73%
Uppsala 16 372 kr 78 22 651 kr 78 72%
Södermanland 16 325 kr 80 21 758 kr 81 75%
Gotland 16 311 kr 80 18 788 kr 79 87%
Västra Götaland 16 275 kr 78 22 237 kr 78 73%
Västmanland 16 259 kr 77 22 306 kr 79 73%
Norrbotten 16 211 kr 77 20 928 kr 80 77%
Västernorrland 16 167 kr 77 21 456 kr 80 75%
Kronoberg 15 988 kr 78 20 717 kr 78 77%
Dalarna 15 974 kr 77 20 662 kr 78 77%
Örebro 15 974 kr 78 21 040 kr 79 76%
Jönköping 15 869 kr 78 20 739 kr 77 77%
Värmland 15 860 kr 78 21 042 kr 79 75%
Halland 15 842 kr 78 21 954 kr 78 72%
Gävleborg 15 802 kr 78 20 878 kr 80 76%
Östergötland 15 691 kr 78 21 642 kr 80 73%
Kalmar 15 536 kr 80 19 947 kr 79 78%
Blekinge 15 438 kr 77 21 381 kr 81 72%

Källa: SCB

Rapporten bygger på jämförelse av utfallet i pension för personer som är födda år 1947 och som år 2013 tog ut hel allmän ålderspension. Rapporten baseras på en särskild registerbearbetning som Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort på uppdrag av Folksam.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, 0708-31 53 62
Annika Kristersson, presschef Folksam, 0725-82 19 37

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på