Nya siffror från Folksam: Män sitter oftast bakom ratten, men kvinnor kör säkrare

I åtta fall av tio är det mannen i hushållet som kör när familjen åker bil tillsammans. Det visar en ny undersökning* som Sifo genomfört på uppdrag av Folksam. Och männen sitter oftast vid ratten trots att kvinnor kör betydligt säkrare och är inblandade i färre olyckor per körd kilometer.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder. Att få det mer jämställt i bilen kan bidra till att påverka trafiksäkerheten och få ner antalet olyckor. Om fler kvinnor sitter bakom ratten blir det säkrare i trafiken, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam.
Enligt Folksams undersökning uppger 80 procent av männen att de väljer förarsätet när de är ute och reser med sin partner. Det gäller män i alla åldersgrupper från 18 år och uppåt. Detta trots att forskning visar att män har dubbelt så hög risk att råka ut för en krock jämfört med kvinnor**.

– En orsak till att män oftare kör bilen kan vara att gamla mönster sitter i. Vår undersökning visar också att fler män än kvinnor anser att de kör säkrare än genomsnittet. Jag tror inte att det är allmänt känt att kvinnor har lägre olycksrisk per körd kilometer än män, då skulle det förmodligen se annorlunda ut, säger Anders Kullgren.

Av tidigare forskning framgår också att olycksorsaken varierar mellan kvinnor och män. Män tar betydligt högre risker, kör oftare för fort och är oftare onyktra. Kvinnor gör visserligen fler misstag kopplade till hantering av bilen på exempelvis hala underlag och vid backning, men tar betydligt färre risker och kör lugnare vilket är mer avgörande för olycksrisken.

– Generellt är kvinnor mer säkerhetsmedvetna och mer positiva till nya trafiksäkerhetsåtgärder, vilket är i linje med att kvinnor har lägre olycksrisker, säger Anders Kullgren.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam, telefon 0708-31 68 35
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

* Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i december 2012 på uppdrag av Folksam. 4 200 personer i åldrarna 18 år och uppåt deltog. Totalresultatet har vägts så att det är representativt för hela Sverige.
** Följande studier har refererats:
– Laapotti och Keskinen, Has the difference in accident patterns between male and female drivers changed between 1984 and 2000?, Accid Anal and Prev 36 (2004) 577-584
– Kelley-Baker and Romano, Female involvement in U.S. nonfatal crashes under a three-level hiercical crash model, Accid Anal and Prev 42 (2010) 2007-2012
– Martin m fl, Differences between males and females in traffic accident risk in France, Rev Epidemiol Sante Publique, 2004 Sep;52(4):357-67
– Turner och McClure, Age and gender differences in risk taking behavior as an explanation for high incidence of motor vehicle crashes as a driver in young males, Inj Control Saf Promot, 2003 Sep;10(3):123-30
– Trafikverket, Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012, Publikationsnummer: 2012:192, ISBN: 978-91-7467-390-6

Följ oss på