Folksam utser säkraste familjebilen för din plånbok

Efter driftkostnad och pris har säkerheten störst betydelse vid valet av bil*. Detta gäller inte minst för föräldrar som har små familjemedlemmar att värna om i trafiken. Folksam har utifrån sin senaste rankning av krocksäkerheten i bilar, utsett de säkraste familjebilarna i fyra olika prisklasser och storlekar.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om och vi får ofta frågor från föräldrar som undrar vilken bil som är säkrast för familjen. Därför har vi tagit fram en lista på de säkraste familjebilarna i fyra olika prisklasser och lika många storlekar. En säker familjebil måste inte vara dyr, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam.

Utifrån de 136 säkraste bilarna i Folksams rapport ”Hur säker är bilen?”, som rankar bilars krocksäkerhet, har det säkraste familjebilarna valts ut. För barnfamiljer är säkerheten i baksätet av särskild betydelse. Därför har två av urvalskriterierna varit att bilarna ska ha sidokrockgardiner i baksätet samt bältespåminnare även för baksätespassagerarna.

Totalt har 34 bilmodeller klarat de hårda kraven. Åtta av dessa bilar är dessutom utrustade med bältesförsträckare i baksätet, vilket ytterligare förhöjer säkerheten för barnen. Bilar med bältesförsträckare är markerade med fetad stil i tabellen nedan.

Säkraste** familjebilarna i fyra prisklasser och storlekar

– Dagens bilar blir allt säkrare, inte minst till följd av de nya säkerhetssystem som ständigt utvecklas och förfinas. Vi på Folksam vill särskilt framhäva whiplashskydd och antisladdsystem. Med hänsyn till att vi bor i ett nordligt land och att 60 procent av alla personskador vid bilkrock är whiplashskador, är dessa skydd en billig livförsäkring på vägarna för hela familjen, säger Anders Kullgren.

Om ”Hur säker är bilen?”
Sedan 1983 har Folksam presenterat rapporten ”Hur säker är bilen?”, som undersöker säkerheten hos flera bilmodeller. Resultaten i rapporten grundar sig dels på utfallet i faktiska bilolyckor men också på resultat i krocktester. Årets rapport omfattar 528 bilmodeller. Rapporten hittar du här.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam telefon: 0708-31 68 35
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

* Sifoundersökning, maj 2011, beställd av Folksam: http://korta.nu/9idqn
** Urvalskriterier:
1. Utsedd till ”Säkrast val” i rapporten ”Hur säker är bilen?”
– 5 stjärnor av Euro NCAP alt säkerhetsnivå 4 eller 5 i utfall i verkliga olyckor
– Godkänt whiplashskydd
– Antisladd som standard
2. Sidokrockgardin i baksätet
3. Bältespåminnare för baksätet

Följ oss på