Folksam investerar i Northland

Northland har i dag meddelat att det finns ett förslag på en långsiktig finansiell lösning som innebär att bolaget tillförs USD 335 miljoner genom emission av obligationer.

Ett konsortium bestående av Folksam, Metso, Norrskenet och Peab investerar var för sig USD 22 miljoner och därmed totalt USD 88 miljoner i Northlands obligationer. Genom investeringen erhåller konsortiet rätten att utse fyra av totalt sju styrelseledamöter. Syftet är att skapa ett erforderligt inflytande samt att tillföra kompetens med uppdraget att återupprätta förtroendet för bolaget.
Northland kommer i och med detta få en ny styrelse. Konsortiet har föreslagit Olav Fjell som styrelseordförande och kommer, när obligationserbjudandet är fulltecknat och godkänt, att föreslå ytterligare tre styrelseledamöter.
– Folksams ekonomiska styrka gör det möjligt att kontinuerligt delta i intressanta affärsupplägg, säger Anders Sundström, vd och koncernchef Folksam. På sikt tror vi att det här kommer att bli en bra affär för våra kunder.
Grundförutsättningen för konsortiet, och respektive parts andel om USD 22 miljoner, är att obligationserbjudandet är fulltecknat när teckningstiden går ut (22:00 CET, 30 maj 2013).

Bakgrund till Folksams investering i Northland
I januari 2013 offentliggjorde Northland att det inte fanns tillräckligt med kapital för att fullfölja färdigställandet av sina gruvprojekt. Folksam inledde diskussioner med leverantörer, etablerad gruvindustri och finansiärer för att utröna om det fanns möjlighet att hitta en rekonstruktionslösning. Syftet med rekonstruktionen var att Northlands gruvprojekt skulle kunna färdigställas och komma i full produktion.

I samband med att Northland ansökte om företagsrekonstruktion undersökte Folksam – tillsammans med en grupp potentiella medfinansiärer – och bedrev verifieringsarbete av antaganden i Northlands affärsplan. Därefter lämnades ett förslag till finansiell rekonstruktion.

Northlands rekonstruktör valde att inte gå vidare med detta förslag utan valde att träffa en överenskommelse med ett större antal intressenter om ett nytt obligationserbjudande. Obligationserbjudandet tecknades inte fullt ut och den 24 maj avbröt Northland gruvverksamheten.

Under ovanstående period undersökte konsortiet (Folksam, Metso, Norrskenet och Peab) möjligheten att finna en finansieringslösning som skulle innebära att obligationserbjudandet blev fulltecknat. Finansieringslösningen kompletterades med krav på fyra av totalt sju styrelseplatser för att kunna säkerställa att Northland följer en realistisk plan såväl finansiellt som produktionsmässigt.

Följ oss på