Folksamgruppen investerar i kreditfond

Folksamgruppen kommer att investera ytterligare två miljarder kronor i kreditfonden Brunswick Real Estate Capital II. Fonden är en kreditfond som lånar ut kapital till kommersiella fastigheter via seniora säkerställda krediter i Sverige.

– Investeringen är ett led i vår ambition att ge våra kunder så god riskjusterad avkastning som möjligt. Den är ett utmärkt exempel på hur vi kan komplettera våra placeringar i räntebärande tillgångar, aktier och fastigheter. Genom Brunswick Real Estate får vi tillgång till stark kompetens inom säkerställd kreditgivning till kommersiella fastigheter i Sverige. Detta är ett område med god tillväxt och investeringen ger oss en attraktiv avkastning till låg risk, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksamgruppen.

Investeringen innebär att Folksamgruppen utökar den befintliga investeringen i fonden om en miljard kronor, som gjordes i november 2016. Brunswick Real Estate är en välrenommerad investerare och långivare inom fastighetssektorn i Norden. Företaget har cirka 50 anställda fördelat på tre kontor i Stockholm, Helsingfors och London.

Investeringen fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen: Folksam Liv 880 miljoner kronor, Folksam Sak 220 miljoner kronor och KPA Pension 900 miljoner kronor.

För ytterligare information:

 

Christian Hall, investerarrelationer Folksamgruppen 0724-68 70 60

Följ oss på