Förändrade villkor för Folksams investering i Northland Resources

I maj 2013 tillfördes Northland Resources genom emission av obligationer totalt USD 335 miljoner. Ett ägarkonsortium bestående av Norrskenet (LKAB), Peab, Metso och Folksam investerade var för sig USD 22 miljoner och därmed totalt USD 88 miljoner i Northlands obligationer.

Idag är Northlands finansiella situation återigen ansträngd och bolaget är i behov av ny finansiering. För att bana väg för en bryggfinansiering avser Folksam att omvandla delar av obligationsinnehavet till efterställda och oprioriterade konvertibler.

Folksam har inte förbundit sig att bidra ytterligare till Northlands framtida finansiering.

För mer information om Northlands bryggfinansiering, se bolagets pressmeddelande här.

För ytterligare information:
Christina Blomkvist, Koncernjurist med ansvar för M&A, Folksam, telefon 0708-31 61 93
Christopher Casselblad, Investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på