Fritidshus drabbas oftare av upprepade inbrott – och värst är det på senhösten

Ett fritidshus som drabbats av inbrott löper mer än dubbelt så stor risk att drabbas av ytterligare inbrott jämfört en villa – det visar Folksams granskning*. Den mest utsatta perioden är senhösten när många stängt igen sina fritidshus inför vintern.

Folksams granskning visar att fritidshus är mer utsatta än andra typer av hus när det gäller upprepade inbrott. Av alla fritidshus som drabbats av inbrott utsätts ett av fyra för ytterligare inbrott. Det innebär att 26,8 procent av de inbrottsdrabbade fritidshusen drabbas av mer än ett inbrott. För de inbrottsdrabbade villorna är motsvarande andel bara en av tio, det vill säga att 10,5 procent drabbas igen.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att informera om hur man kan skydda sitt fritidshus. Det viktigaste är att se över skalskyddet, det vill säga lås på dörrar och fönster samt eventuellt larm. Finns möjlighet till grannsamverkan är det också ett effektivt skydd, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Oktober–december är generellt den period under året då risken för inbrott är som störst. Det är också den tid som många stänger sina fritidshus för vintern. Med några enkla åtgärder kan man passa på att försvåra för inbrottstjuven att ta sig in.

– Vår uppfattning är att många som drabbats av inbrott kanske inte agerar för att förebygga ytterligare inbrott. Att göra fritidshuset synligare för grannar eller från närliggande väg är en sådan sak. Det är större risk för inbrott om fritidshuset är skymt av skog och sly – då kan inbrottstjuvarna agera ostört, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips för att skydda fritidshuset

  • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler.
  • Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte användas som inbrottsredskap.
  • Vägbom och inhägnad kan ge skydd vid exempelvis bryggor.
  • Städa inte för mycket – låt gärna en vattenslang och ett par träskor ligga framme.
  • Gör stugan ”synlig” för grannar eller från väg, om det är möjligt.
  • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektor.
  • Täck inte fönster och dörrar med växter.
  • Finns det boende året runt, starta grannsamverkan.
  • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter.
  • Installera larm.

Läs mer om inbrottsskydd i Folksams interaktiva guide till ett säkrare hem: http://www.folksam.se/skador/guidentillettsakrarehem

* Folksam har granskat alla inbrott i sitt försäkringsbestånd från januari 2010 till april 2013.

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på