Skadegörelse vanligt vid inbrott i fritidshus

Skadegörelse, vandalism och att inbrottstjuvar bosätter sig är vanligt förekommande vid inbrott i fritidshus.
– Vi ser i vår skadestatistik att inbrottstjuvar tar längre tid på sig vid inbrott i fritidshus jämfört med villor, och ofta ägnar sig åt ren skadegörelse, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Folksam har gått igenom de 200 största inbrotten i fritidshus bland sina kunder. I över fyrtio procent av de granskade inbrotten har skadegörelse förekommit, och det finns ofta även tecken på att gärningsmännen varit bosatta i huset under en viss tid. Samtidigt ser Folksam i sin granskning att i över tio procent av inbrotten har ingenting blivit stulet utan endast skadegörelse har skett. Dessutom är i stort sett inga fritidshus utrustade med larm. Bland de inbrott Folksam gått igenom är det bara en procent av de drabbade som haft larm.

– Avsaknad av larm underlättar för inbrottstjuven att arbeta ostört. Har man ett finare fritidshus som man vill satsa lite extra på finns det verkligen anledning att installera hemlarm. Både för att förebygga inbrott, men även för att minska risken för vandalism och att någon bosätter sig i huset, säger Erik Arvidsson.

De kunder hos Folksam som i första hand drabbas av inbrott i fritidshus är medelålders och pensionärer. Över åttio procent av de drabbade tillhör den kategorin. Samtidigt kostar dessa grupper på sina fritidshus i allt större utsträckning. Över sextio procent av de drabbade uppger att de använder sitt fritidshus mer än bara över sommaren.

– Vi kan tydligt se att mer påkostade fritidshus oftare drabbas av inbrott. Och det i sig har ett samband med att ju längre perioder fritidshuset används över året, desto mer stöldbegärligt gods tenderar att finnas där, säger Erik Arvidsson.

I rapporten framkommer även att tjuvarna tar relativt lång tid på sig vid inbrotten och ofta har fordon att transportera stöldgodset i.

– Det som stjäls mest är verktyg och trädgårdsredskap vilka kan vara ganska otympliga att få med. Det här tyder på att gärningsmännen har haft gott om tid på sig och varit säkra på att inte bli upptäckta. Gör gärna stugan så synlig som möjligt för grannar eller från en väg. Om det dessutom finns året-runt-boende i området kan det vara bra att starta en grannsamverkan, säger Erik Arvidsson.

Allra vanligast är det med inbrott under årets sista månader, samt i februari.

– Nu när många ska stänga sina sommarstugor för vintern är det viktigt att tänka på vad som går att göra för att förebygga inbrott. Vi engagerar oss i att våra kunder inte ska behöva drabbas av inbrott. Tyvärr kan man aldrig förebygga ett inbrott till hundra procent men man kan göra jobbet svårare för tjuven. Genom att bland annat ta undan stöldbegärligt gods, DNA-märka sina värdesaker och ha uppsyn av fritidshuset kan man minska risken för att ett inbrott ska ske, säger Erik Arvidsson.

Tips och råd inför stängning av sitt fritidshus för att undvika inbrott:

  • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler.
  • Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte användas som inbrottsredskap.
  • Gör stugan ”synlig” för grannar eller från väg, om det är möjligt
  • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektorer
  • Finns det boende i området året runt, starta en grannsamverkan
  • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter. Stöldmärkning gör man idag enkelt med märk-DNA.
  • Installera ett godkänt larm.

Mer information finns på https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/stanga-fritidshuset 

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708-31 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Om studien
2016 inträffade 940 inbrott i fritidshus bland Folksams kunder. Folksams skadeförebyggare har som underlag för studien om inbrott i fritidshus gått igenom de 200 inbrott som har varit störst sett till stöldvärde. Parametrarna som ligger till grund för rapporten är stöldvärde, tidpunkt för inbrott, vilka som drabbas, tillvägagångssätt samt skadegörelse i samband med inbrottet.

Följ oss på