Robotgräsklippare skadas oftare vid åska och blixtnedslag

åska

Nu är ostadigare väder på väg in över landet och på flera håll kan det innebära åska. I samband med åska och blixtnedslag finns risk för skador på hemelektronik och främst gäller det datorer och tv-apparater. Men ny statistik* från Folksam visar att robotgräsklippare står för den största ökningen.

Förra året anmäldes fler än 4 000 åskskadade föremål till Folksam. Det är lika många som år 2012 och 2013 tillsammans. De flesta åskskador inträffar under sommarmånaderna och sommaren 2014 hade flera kraftiga åskoväder.

– Nu kommer ostadigare väder med åska och eftersom vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om vill vi informera om hur man kan skydda sin elektronik vid åska. Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare, men genom att följa några enkla tips kan du undvika skador vid åsknedslag, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Datorer och tv-apparater är det som oftast skadas. De står för mer än hälften av de åskskador som anmäls. En ny tendens är att andelen åskskadade robotgräsklippare har fyrdubblats från 2013 till 2014. En av anledningarna är att fler villaägare har skaffat robotgräsklippare. En annan orsak kan vara att robotgräsklipparen förvaras utomhus där spänningarna kan vara större.

– För att skydda robotgräsklipparen kan man installera gnistgap eller överspänningsskydd för laddstationen. Ett billigare alternativ är att koppla ur klipparen när du vet att åska är på väg, säger Erik Arvidsson.

Störst andel åskskador rapporteras för villor. Förra året var det dubbelt så många åskskador på villor jämfört med fritidshus och lägenheter sammantaget.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
  • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

Fler tips vid åska:

  • Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.
  • Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.

* Folksam har för tredje året i rad granskat åskskador. Statistik från 2014 omfattar totalt 4 106 åskskadade föremål orsakade av direkta nedslag.

För mer information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708-31 62 94
Robert Öhrner, byggskadespecialist Folksam, telefon 0708-31 52 41

Följ oss på