Daniel Barr till Folksam som ”Solvens 2-general”

Folksam anställer Daniel Barr som chef för bolagets anpassning till Solvens 2. Detta är ett led i att stärka Folksams Solvens 2-arbete och därmed effektivisera verksamheten och göra Folksam till ett modernt finansiellt bolag. Allt för att gynna kunderna.

Den 1 januari 2016 ska alla europeiska försäkringsbolag lyda under ett nytt regelverk, Solvens 2. Daniel Barr har varit regeringens särskilda utredare i utredningen om Solvens 2 och tillträder senare i år en nyinrättad tjänst som chef för Folksams anpassning till regelverket.

– Med rekryteringen av Daniel Barr vässar vi det viktiga arbetet med Solvens 2. Han är en av landets absolut kunnigaste experter på det nya regelverket och ska bidra till att Folksam effektivt anpassar sig till de nya reglerna. Därmed kommer Folksam att moderniseras och öka sin konkurrenskraft, säger Jens Henriksson, koncernchef och vd i Folksam.

Daniel Barr kommer närmast från en tjänst som bankstödschef för bankakuten på Riksgälden. Tidigare har arbetat som chefsekonom på PPM och chefsanalytiker på Sjunde AP-fonden.

På Folksam kommer han att rapportera direkt till Jens Henriksson.

För ytterligare information:

Birgitta Hammarström, Folksams informationsavdelning, telefon 0734-39 33 37

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på