Folksam förändrar i koncernledningen

Folksams vd Jens Henriksson utnämner nya chefer och förändrar därmed i Folksams koncernledning. Daniel Barr utses till ny produktdirektör, Jesper Andersson till ny ekonomidirektör (CFO) och Anna-Karin Laurell återvänder till Folksam som ny chef för affärsområde Privat.

Den tillförordnade ekonomidirektören Daniel Barr tar över rollen som chef Produkt och den nuvarande chefen för affärsområde Privat Jesper Andersson utses till ny ekonomidirektör samt chef för enheten Ekonomi och Finans. Tomas Norderheim, tillförordnad chef Produkt, lämnar Folksam och går i pension. Anna-Karin Laurell utnämns till ny chef för affärsområde Privat och återvänder därmed till Folksam.

– Jag är väldigt glad över den nya utformningen av Folksams koncernledning. Att Daniel Barr kliver in som chef för Produkt är helt naturligt med tanke på den expertkunskap han besitter. Jesper Andersson har, i de roller som han haft i Folksam, visat prov på stor förmåga att anta komplexa utmaningar med hög professionalitet. Dessutom känns det extra roligt att kunna hälsa Anna-Karin Laurell välkommen tillbaka till Folksam. Med dessa utnämningar har vi en komplett koncernledning med omfattande bredd och erfarenhet, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Daniel Barr är ekonomie licentiat i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han kom till Folksam som ansvarig för införandet av Solvens II.

Jesper Andersson är filosofie kandidat i matematisk statistik från Stockholms universitet och har via en karriär som bland annat koncernchefaktuarie i Folksam Sak varit vd för skadeförsäkringsbolaget Tre Kronor. I höstas tog han över rollen som chef för affärsområde Privat.

Anna-Karin Laurell har lång chefserfarenhet i ledande befattningar. Hon var vd i försäkringsbolaget SalusAnsvar när Folksam förvärvade bolaget 2013 och arbetade även som verksamhetschef inom Skador. Närmast kommer Anna-Karin Laurell från rollen som vd för Bukowskis.

Daniel Barr och Jesper Andersson tillträder sina tjänster den 1 januari 2017 och Anna-Karin Laurell den 15 januari. Samtliga kommer att ingå i Folksams koncernledning.

För ytterligare information:
Juha Hartomaa, investerarrelationer, 0708-31 65 26

Följ oss på