Ny kundombudsman i Folksam

På sina respektive majmöten kommer Folksams styrelser att behandla ett förslag att utse Lars-Ivar Sölvinger till tillförordnad kundombudsman för Folksam med dotterbolag. Lars-Ivar arbetar i dag som jurist inom Sakskador och har tidigare erfarenhet som jurist och domare inom såväl hovrätter som bostadsdomstolen och hyresnämnden.

– Jag ser mycket fram mot uppdraget som Kundombudsman. Att bidra till att kloka och korrekta beslut fattas är alltid viktigt. Men många gånger handlar det också om att kunna förklara eller få kundens förståelse för ett fattat beslut, säger Lars-Ivar Sölvinger. Kundombudsmannens verksamhet, som neutral part, rimmar dessutom mycket väl med uppdraget att vara domare.

Lars-Ivar tillträder tjänsten som tillförordnad under försommaren.

Folksams stämmor 2015 beslutar om slutlig tillsättning av tjänsten.

För ytterligare information:
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på