Stefan Holm föreslås som ny vd i Folksam Fondförsäkring

Folksams vd Jens Henriksson kommer föreslå styrelsen i Folksam Fondförsäkring (FFF) att utse Stefan Holm till ny vd för bolaget. Stefan Holm har en bred och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom Folksam, bland annat som ekonomi- och försäljningschef samt vd för dotterbolaget Förenade liv. Han innehar idag tjänsten som chef för affärssegmentet Folksam Partner.

– Folksam Fondförsäkring har utvecklats till att bli en central del i Folksams verksamhet. För att utveckla bolagets affärer och ta fram en hållbar strategi krävs en gedigen kompetens kring affären. Därför känns det mycket bra att Stefan Holm har accepterat tjänsten som ny vd för bolaget, säger Jens Henriksson.

– Jag har alltid lockats av utmaningar. Möjligheten att få lyfta Folksam Fondförsäkring till Sveriges bästa fondförsäkringsbolag känns mycket spännande. FFF har vuxit de senaste åren, mycket tack vare samarbetet med förmedlare. Att säkra inflödet av kunder är viktigt. På kort sikt vill jag också fokusera på tydliga och hållbara affärsmodeller samt ordning och reda i bolaget. Här tar jag över ett arbete som min företrädare påbörjat på ett bra sätt, säger Stefan Holm.

FFF:s nuvarande vd Åse Ödewing har bett att få andra arbetsuppgifter inom Folksam. Hon kommer att ingå i staben för Kollektivavtalad affär med särskilt ansvar för Kooperativ tjänstepension.
Jens Henriksson kommer själv ta en mer aktiv roll i FFF och gå in som styrelseordförande, under förutsättning att Finansinspektionen ger sitt godkännande. Stefan Holm utses formellt till ny vd vid nästa ordinarie styrelsemöte.

För ytterligare information:
Jens Henriksson, vd Folksam, telefon 08-772 66 75
Stefan Holm, tillträdande vd Folksam Fondförsäkring, telefon 0708-31 68 75
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på