Uppdatering kring rekryteringen av ny vd och koncernchef till Folksam Liv och Folksam Sak

I samband med att Jens Henriksson utsågs till ny vd och koncernchef för Swedbank påbörjade Folksamgruppen omedelbart processen att rekrytera en ny vd och koncernchef till Folksam Liv och Folksam Sak. Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak har utsett en rekryteringskommitté som ansvarar för att genomföra rekryteringsprocessen. Ytterst är det styrelserna som fattar beslut om tillsättning av vd och koncernchef.

I rekryteringskommittén ingår Lars Ericson (ordförande Folksam Liv), Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande Folksam Sak) samt Johanna Jaara Åstrand (vice ordförande Folksam Liv). Rekryteringskommittén har valt att samarbeta med Novare Executive Search i denna rekrytering.

– Vi har fullt fokus på rekryteringsprocessen. I rekryteringskommittén arbetar vi så skyndsamt vi kan med frågan. Samtidigt får processen ta den tid det tar, eftersom detta är en mycket viktig rekrytering och det ytterst handlar om att Folksam fortsätter att vara ett framgångsrikt och stabilt företag som skapar värde för sina kunder, säger Lars Ericson.
Folksams vice vd och chef koncernstaben, Ylva Wessén fortsätter, som tidigare meddelats, som tillförordnad vd och koncernchef.

För ytterligare information:
Folksamgruppens pressjour 08-772 66 60

Följ oss på