Folksam säljer sin andel i Kalix Finans till Laika Consulting och bolagets ledning

Folksam har  sålt hela sin andel om 30 procent i bolaget Kalix Finans AB. Köpare är finanskonsulten Laika Consulting, som är delägare i bolaget sedan tidigare, samt Kalix Finans ledningsgrupp.

I samband med affären har Folksam även tecknat ett nytt förmedlingsavtal med Kalix Finans, vilket innebär att samarbetet mellan de båda bolagen kommer att fortsätta som tidigare.

– Den här affären är i linje med vårt arbete med att renodla Folksams verksamhet. Samtidigt kommer vi att fortsätta att dra nytta av den effektiva säljkanal som Kalix Finans förfogar över, säger Elisabeth Sasse, chef affärsområde Partner på Folksam.

– Genom att köpa ut Folksam kan vi fortsätta att utveckla Kalix Finans tillsammans med dess ledningsgrupp. Framöver kommer bolaget att bli ett rent konceptbolag med fokus på att förmedla produkten Trygghetspar, och det innebär bland annat att bolaget kommer att byta namn från Kalix Finans AB till Trygghetsspar AB, säger Ingmar Rentzhog, vd för Laika Consulting.

För ytterligare information:
Elisabeth Sasse, chef affärsområde Partner, Folksam, telefon 0708-31 55 78

Ingmar Rentzhog, vd Laika Consulting och ordförande Kalix Finans 073-633 29 10

Anna Karin Wallberg, Information, Folksam, telefon 0708-31 68 02

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Om Laika Consulting
Laika Consulting är en kommunikationskonsult med inriktning mot finansiell kommunikation. Bolaget arbetar med såväl företag inom finansbranschen som andra bolag och aktörer med liknande kommunikationsbehov. Läs mer på www.laika.se

 

Om Kalix Finans
Kalix Finans är ett företag som arbetar med förmedling av finansiella produkter och tjänster som anknutet förmedlingsombud till Folksam. Fokus ligger på försäljning av produkten Trygghetsspar som erbjuder aktiv förvaltning och försäkring till privatpersoner i livets alla skeden. Läs mer på www.trygghetsspar.se

Följ oss på