Folksam säljer sin andel i Alka

Folksam Sak har undertecknat avtal om att sälja sin ägarandel på 10,08 procent i det danska skadeförsäkringsbolaget, Alka Forsikring (”Alka”). Försäljningen görs tillsammans med bolagets övriga ägare och priset uppgår till 8,2 miljarder danska kronor.

– Det här är en fantastisk affär för våra sakförsäkringskunder. Förutom engagemanget som delägare har Folksam Sak haft ett samarbete med Alka i decennier, säger Folksamgruppens CFO Jesper Andersson.

För Folksam Saks del medför försäljningen en reavinst på motsvarande cirka 700 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner. Reavinsten kommer att förbättra Folksam Saks kapitalbas och därmed solvenssituation.

Köpare är försäkringsbolaget Tryg. Bland säljarna finns, förutom Folksam Sak, sex danska fackförbund samt Arbejdernes Landsbank.

Alka bildades 1903 och har vuxit till Danmarks åttonde största försäkringsbolag med en marknadsandel på omkring fyra procent, 800 000 försäkrade och en årlig omsättning på 2,5 miljarder danska kronor. Folksam Sak gick första gången in som ägare i Alka 1991.

Försäljningen är villkorad av godkännande från bland andra danska Finansinspektionen samt konkurrensmyndigheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 0708-315 976
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 0708-316 526

Följ oss på