Folksam Sak säljer sin andel i Cooperante AB

Sakförsäkringsbolaget Folksam Sak har idag undertecknat avtal med Svenska Fotbollförbundet om att sälja sin andel i det samägda bolaget Cooperante AB, som äger 11,1 procent av Arenabolaget i Solna.

Folksam Saks överenskommelse med Svenska Fotbollförbundet innebär ett försäljningspris på 17 000 kronor samt en tilläggsköpeskilling på en tredjedel av förbundets möjliga intäkter från Arenabolaget fram till år 2030.

Folksam Sak skrev ner värdet av sitt innehav i Cooperante till noll per den 31 december. Den ursprungliga investeringen var 100 miljoner kronor.

– Försäljningen av Folksam Saks andel i Cooperante är en naturlig följd efter den renodling i ägarstruktren kring Friends Arena som skedde runt årsskiftet. Samtidigt har investeringen inte utvecklats som vi hade förväntat oss. Trots nedskrivningen hade Folksam Sak en totalavkastning på 6,6 procent motsvarande 2,5 miljarder kronor under 2016, säger Jesper Andersson, ekonomidirektör i Folksamgruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Andersson, ekonomidirektör Folksamgruppen, tel 0708-31 59 76
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 0708-31 65 26

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 

Följ oss på