BMW – de risktagande bilförarnas favorit

Bilförare i BMW är tio gånger oftare involverade i singelolyckor jämfört med bilförare i Toyota. Det visar en ny studie* från Folksam baserad på alla polisrapporterade olyckor i Sverige sedan 2003.

Folksam har för första gången studerat olika bilförares risk att råka ut för bilkrockar genom att studera hur ofta en förare råkar ut för en singelolycka jämfört med att bli påkörd bakifrån. Studien bygger på ett stort underlag – cirka 56 000 polisrapporterade olyckor som skett i Sverige sedan 2003. Undersökningsmetoden kompenserar för bilens krocksäkerhet och antisladdsystem, vilket innebär att förarens olycksrisk tydliggörs.

Resultatet visar att det är en grupp som särskilt utmärker sig: BMW-förare är tio gånger oftare involverade i singelolyckor jämfört med förare av Toyota som har den lägsta risken.

– Vi lägger ner ett stort engagemang på att göra trafiken säkrare för våra kunder och alla andra bilförare. Trots nya säkerhetssystem som kraftigt minskar olycksrisken, såsom antisladd och autobroms, kan bilarna fortfarande inte kompensera för förare som tar stora risker i trafiken – och de mest riskbenägna förarna verkar föredra BMW, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam.

Olycksrisk per bilmärke i förhållande till genomsnittet

Folksams studie visar även att manliga förare har en cirka 60 procent högre risk att krocka jämfört med kvinnor. Allra högst risk har yngre manliga förare, hela fem gånger högre risk än 45-50-åringar. Unga kvinnliga förare upp till 30 år har även de en ökad risk, men den är ändå cirka 30 procent lägre än för män i samma ålder.

Om man tittar på bilmodeller så visar det sig att motorstarka varianter av de mindre småbilarna har högst olycksrisk. Motorstarka modellvarianter har generellt cirka 20 procent högre olycksrisk än grundvarianterna av samma modeller med manliga förare, men ingen skillnad kan ses för kvinnliga förare.

– Vi vet att unga manliga förare i högre grad väljer vissa bilmärken, exempelvis BMW, och gärna motorstarka varianter av både BMW och andra märken. Kombinationen risktagande ung man och motorstark bil ger förstås en ännu större olycksrisk, säger Anders Kullgren.

* Folksams studie baseras på polisrapporterade olyckor i Sverige sedan 2003, totalt cirka 56 000 olyckor. För att renodla förarens olycksrisk tar beräkningarna hänsyn till inverkan av bilens säkerhetsutrustning, både antisladdsystem och av bilens krocksäkerhet. Se bilagd rapport för mer information.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam telefon 0708-31 68 35
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på