Unga ofta obältade i bil

Bältesanvändningen hos ungdomar mellan 12-18 år är betydligt lägre vid bilolyckor än hos äldre personer. Lägst användning har pojkar mellan 15-16 år och passagerare i baksätet. Sämst är användningen när föraren är under 20 år. Det ser Folksam i en ny studie över bältesanvändningen bland ungdomar som skadats i bilolyckor.

Enligt Trafikverket ligger bältesanvändningen i Sverige på i genomsnitt 98 procent. Men vid olyckor är bältesanvändningen lägre visar Folksams studie. Då har 96 procent varit bältade, men för barn och ungdomar i ålder 12-18 är bältesanvändningen betydligt lägre. En femtedel av pojkar i åldern 15-16 år har varit obältade vid trafikolyckor.

Risken att någon sitter obältad ökar dessutom dramatiskt om föraren under 20 år, visar Folksams studie. Nära hälften av de 12–18-åringar som skadades som passagerare satt i en bil som hade en förare i åldern 18-20 år. Endast 85 procent av dessa var bältade. Som jämförelse var bältesanvändningen 95 procent då det var en förare i åldern 35-50 år.

– Vi har tidigare visat att unga förare har betydligt högre olycksrisk och dessutom oftare sitter i äldre bilar. Det är alltid viktigt att ha bälte på sig, men för just den här gruppen som redan har en hög risk att vara med i en bilolycka är det självklart väldigt olyckligt att de åker obältade, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Bilbältet är det viktigaste bilsäkerhetssystemet då det mer än halverar risken att skadas eller dö i en bilkrock. Bältespåminnelse i bilar är ett effektivt sätt att höja bältesanvändningen. Folksam har tidigare visat att användningen generellt sett ökar från 90 till 98 procent om en påminnelse finns i bilen.

– Bältespåminnaren har störst effekt för unga passagerare där bältesanvändningen ökade från 91 procent till 97 procent i framsätet. För passagerare över 25 år var bältesanvändningen endast marginellt högre i bilar med påminnare, säger Amanda Axelsson, forskare på Folksam.

Dock är bältesanvändningen i baksätet lägre. Även med bältespåminnelse är användningen för låg i baksätet, bara 92 procent av ungdomarna använder bälte.

– Det effektivast sättet att öka bältesanvändningen är en bältespåminnare. Men i baksätet ger bältespåminnarna för låg effekt, vilket sannolikt beror på att påminnelsen för baksätet är betydligt mildare än för framsätena. Här behövs en skärpning av både biltillverkare och Euro NCAP, säger Anders Kullgren.

För mer information

Anders Kullgren, chef forskning, Folksam, 0708-31 6835
Folksams pressjour, 08-772 66 60

 

Utan bältespåminnare Med bältespåminnare
Bältad Obältad Bältad Obältad
Passagerare 12-18 år
     Framsätet 91 % 9 % 97 % 3 %
     Baksätet 87 % 13 % 92 % 8 %
Passagerare över 25 år
     Framsätet 96 % 4 % 98 % 2 %
     Baksätet 91 % 9 % 92 % 8 %

Följ oss på