Folksam erbjuder ny fondförvaltare till kunderna

Nu kompletterar Folksam sitt guidade fondutbud med den högpresterande globala fonden Pareto Global. Folksam blir därmed det första fondförsäkringsbolaget i Sverige att erbjuda en fond från den norska fondförvaltaren Pareto Förvaltning AS.

– Vi har möjligheten att välja fritt vilka fonder och fondförvaltare vi tar in i vårt guidade fondutbud och på så sätt engagera oss för kundernas bästa, säger Susanne Bolin-Gärtner, fondansvarig på Folksam. Fonden kompletterar vårt erbjudande på ett positivt sätt och efter en god dialog med Pareto har vi nu beslutat att ta in globalfonden Pareto Global i vårt utbud till kunderna. Det är naturligtvis också glädjande att vi är först ut bland fondförsäkringsbolagen i Sverige med att erbjuda en fond från Pareto Förvaltning AS.

Efter det senaste fondtillskottet erbjuder Folksam kunderna totalt 73 fonder att välja bland.

Pareto Förvaltning AS är en oberoende fondförvaltare som erbjuder kunderna aktie – och räntefonder samt diskretionär förvaltning. Bolaget förvaltade per den 1 september 55,8 miljarder svenska kronor inom tre huvudsakliga tillgångsslag: norska aktier, globala aktier och företagsobligationer.

Läs mer om Folksams fondutbud:
http://www.folksam.se/sparalana/fonder

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Bolin-Gärtner, fondansvarig på Folksam, telefon 08-772 66 74

Följ oss på