Folksam erbjuder flexibel kapitalförsäkring för privat pensionssparande

Vi lever allt längre och allt fler vill själva bestämma hur pensionen ska betalas ut. Samtidigt försvinner med största sannolikhet det avdragsgilla pensionssparandet. Folksam har därför tagit fram en ny flexibel kapitalförsäkring där det går att välja när och hur pensionsutbetalningarna ska ske. Den har många likheter med privat pensionsförsäkring och erbjuds som ny sparform till de kunder som idag har avdragsgillt sparande.

Folksams nya kapitalförsäkring har tagits fram mot bakgrund av regeringens förslag om sänkt, och på sikt slopad, avdragsrätt för privat pensionssparande. I samband med det har man även valt att lyssna på kundernas önskemål om flexibla pensionslösningar. Därför kan kunderna  i den nya kapitalförsäkringen med återbetalningsskydd och månatlig utbetalning själva välja när och hur länge de vill ta ut sin pension.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att erbjuda ett tryggt pensionssparande som ersättning till det tidigare avdragsgilla sparandet. Kapitalförsäkring är den mest pensionslika lösningen eftersom den ger möjlighet till månatlig pension under lång tid. Det är en flexibel sparform som ger kunden valmöjligheter och den tillåter även engångsuttag, säger Matz Glenhage, chef Affär Finans, Folksam.

Sparandet i kapitalförsäkringen är inte avdragsgillt men däremot fritt från inkomstskatt när det betalas ut. Folksams kapitalförsäkring finns med både traditionell förvaltning, samt fondförsäkring med ett guidat fondutbud. Traditionell förvaltning passar den som vill ha trygghet och garantier eftersom den utmärks av en utjämnad återbäring, garanti på insatt kapital och en trygg, jämn och stabil utveckling över tiden. Fondförsäkring passar de mer aktiva kunderna som själva vill påverka förvaltningen.

– Några av fördelarna med kapitalförsäkring är månadsutbetalningar under valfritt antal år samt att den går att få med traditionell förvaltning. Den innehåller även en juridisk fördel i form av återbetalningsskydd och riktade förmånstagare. De möjligheterna finns inte i en sparform som exempelvis investeringssparkonto (ISK), säger Matz Glenhage.

Folksam börjar nu kontakta de cirka 240 000 kunder som idag har avdragsgillt pensionssparande för att ge dem möjlighet att byta sparform. Kunderna rekommenderas generellt att lägga sina befintliga pensionsförsäkringar i så kallade fribrev som innebär att de behåller sina garantier, återbäringsmöjligheter och villkor i övrigt på uppsamlat kapital, men att premieinbetalningen avbryts.

Läs mer på http://www.folksam.se/byt

För ytterligare information:
Matz Glenhage, chef Affär Finans, Folksam, telefon 0708-31 50 28
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på