Folksam vässar fondutbudet

Folksam kompletterar sitt guidade fondutbud med hedgefonden Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund. Folksam blir därmed det första fondförsäkringsbolaget i Sverige att erbjuda en fond från fondförvaltaren Blackstone.

– Denna multistrategifond kompletterar vårt erbjudande inom absolutavkastande fonder och efter god dialog med Blackstone har vi beslutat att ta in den i vårt guidade fondutbud. När vi dessutom kan vara först ut bland fondförsäkringsbolagen i Sverige så känns vårt engagemang för kunderna extra bra, säger Susanne Bolin-Gärtner, fondansvarig på Folksam.

Blackstone grundades 1985 och är en av världens största alternativa kapitalförvaltare. Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) förvaltar företagets tillgångar genom en diversifierad portfölj med investeringar i hedgefonder som kompenserar för aktieexponeringen från företagets andra verksamheter. BAAM är en av världens största diskretionära investerare i hedgefonder, med cirka 600 miljarder kronor i tillgångar under förvaltning.

Efter det senaste fondtillskottet erbjuder Folksam kunderna totalt 67 fonder att välja bland i sitt guidade fondutbud.

Läs mer om Folksams guidade fondutbud:

http://www.folksam.se/sparalana/fonder

För ytterligare information:

Susanne Bolin-Gärtner, fondansvarig Folksam, telefon 08-772 66 74

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 070-831 65 26

Följ oss på