Folksamgruppen förvärvar fastigheter för två miljarder kronor

Folksamgruppen har tecknat avtal om att förvärva 28 bostadsfastigheter i Helsingborg. Köpeskillingen uppgår till 1 948 miljoner kronor och säljare är Akelius.

Fastigheterna som förvärvas ingår i en större bostadsportfölj om 2 299 lägenheter, där en del av portföljen förvärvas av Folksamgruppen och den andra av Första AP-fondens bostadsbolag Willhem.

– Den här investeringen är ett långsiktigt engagemang för oss och våra kunder. Vi får in en stor volym hyresbostäder med god utvecklingspotential i en av Sveriges mest expansiva och välbelägna städer. Affären är stor och viktig för oss i vårt arbete med att kraftigt öka fastighetsexponeringen, samtidigt som den sänker risknivån i portföljen. Den har dessutom skett genom ett välfungerande samarbete med Willhem, säger Lars Johnsson, chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet.

Folksamgruppen förvärvar 28 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 87 700 kvadratmeter. Omkring 91 procent av hyresvärdet avser bostäder, resten är lokaler, garage och parkeringar. Omkring 60 procent av beståndet är byggt på 70- och 80-talet och nästan hälften av hyreslägenheterna har genomgått en komplett uppgradering.

Tillträde till fastigheterna sker i september 2017. Affären är villkorad av bland annat Konkurrensverkets godkännande.

I och med dagens förvärv tar Folksamgruppen ett stort kliv närmare målet om att öka fastighetstillgångarna med tio miljarder kronor. Förvärvsvolymen uppgår nu till drygt sju miljarder kronor. Värdet på portföljen som Folksams fastighetsverksamhet förvaltar är närmare 29 miljarder kronor, varav Folksamgruppen äger 26 miljarder kronor.

Investeringen fördelar sig inom Folksamgruppen enligt följande: KPA Pensionsförsäkring cirka 1 074 miljoner kronor, Folksam Liv (Övrig livförsäkring) cirka 643 miljoner kronor och Folksam Sak cirka 230 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Johnsson, chef fastigheter Folksamgruppen, 0725-82 19 14
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 0708-31 65 26 

Följ oss på