Folksam förvärvar fastigheter av Skanska

Folksam tecknar avtal med Skanska Hyresbostäder om förvärv av två bostadsfastigheter under produktion i Helsingborg, Mariaporten. Det underliggande fastighetsvärdet är 187,5 miljoner kronor.

– Det här är ett bra komplement till våra befintliga fastigheter. Långsiktiga fastighetsinvesteringar bidrar till att bygga Folksams ekonomiska styrka, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam.

Folksams fastighetsbestånd utgörs främst av kontors- och bostadsfastigheter i Stockholm och Skåne. Mariaporten omfattar totalt 95 lägenheter och börjar byggas i september 2015. Inflyttningen är beräknad till hösten 2016. Folksam ska ansvara för uthyrning och förvaltning, och tillträder bolaget i september 2015.

– Som ett kundägt försäkringsbolag är vi en långsiktig ägare och engagerar oss för att ha nöjda kunder och nöjda hyresgäster, säger Lars Johnsson.

Folksam har en expansiv strategi för sitt fastighetsinnehav, och en ambition att öka fastighetsexponeringen med 10 miljarder kronor de närmaste åren. Idag äger Folksam fastigheter för 18 miljarder kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam, 0725-82 19 14, lars.johnsson@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på