Lars-Åke Vikberg söker nya utmaningar

Lars-Åke Vikberg, som sedan 2009 varit vd för KPA Pension och sedan förra året även har varit chef för ett affärsområde i Folksam, har bett att få frånträda sina befattningar.

– Lars-Åke har lett KPA under en framgångsrik period. KPA är idag en av de viktigaste aktörerna på tjänstepensionsmarknaden. Jag beklagar att han nu söker nya utmaningar utanför Folksam, säger Jens Henriksson, styrelseordförande KPA och koncernchef för Folksam.

Lars-Åke Vikberg kvarstår i sina befattningar fram till dess att efterträdare utsetts.

Kontakt:
Erik von Hofsten, informationschef Folksam med dotterbolag, telefon 0722-30 20 26

Följ oss på