Ylva Wessén blir vice vd i Folksam

Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak har utnämnt Ylva Wessén till ny vice verkställande direktör och ställföreträdande koncernchef i Folksam. Hon tillträder befattningen den första september och efterträder Tomas Norderheim som går i pension vid årsskiftet. 

– Jag är mycket glad över att Ylva Wessén nu vill ta vid där Tomas Norderheim lämnar. Hon kan Folksam och branschen utan och innan och är väl insatt i de många aktuella regelverksfrågorna. Ylva är mycket uppskattad i organisationen, så detta är ett självklart val, säger Folksams vd och koncernchef Jens Henriksson.

Ylva Wessén började i Folksam 2009 och har sedan dess haft flera befattningar, senast som chef för risk- och complianceavdelningen i Folksam Sak. Hon har juristexamen från Stockholms universitet, 1998.

– Det är med stolthet jag tar mig an den här utmaningen. Jag känner starkt för Folksam och dess medarbetare och fortsätter nu att med full styrka engagera mig för kundernas bästa, säger Ylva Wessén.

 Ylva Wessén efterträder Tomas Norderheim som går i penson vid årsskiftet.

– Tomas Norderheim har varit ovärderlig i sin roll som vice vd och chef för Vd-staben. Med sina nästan 30 år i företaget har han närmast blivit en nestor i Folksam. Jag vill redan nu passa på att tacka Tomas Norderheim för ett mycket förtjänstfullt arbete, även om jag är glad över att vi får behålla honom fram till årsskiftet i rollen som senior rådgivare, säger Jens Henriksson.

Ylva Wessen tillträder sin befattning den första september, då hon också blir chef för Vd-staben.

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på