Slarvigt monterade golvbrunnar kostar villaägarna hundratals miljoner

Hantverkare som fuskar och slarvar i badrum och tvättstugor ger landets villaägare vattenskador för hundratals miljoner kronor, visar en forskningsrapport från Folksam och det tekniska forskningsinstitutet Sintef.

– Rapporten bekräftar det vi anade. Men byggbranschens intresse för att åtgärda problemet är svalt då den tjänar grova pengar på att allt förblir som förut. Eftersom vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder bör folk få veta hur det ligger till, säger Robert Öhrner, byggskadespecialist Folksam.

Folksam gör varje år cirka 40 000 förebyggande besiktningar av villor. I badrum och tvättstugor får nästan var fjärde golvbrunn anmärkningar, drygt 9 000 per år. Vattenskador som relateras till golvbrunnar kostar villaägarna hundratals miljoner kronor per år. Endast för Folksams kunder handlar det om skadekostnader för 100 miljoner kronor. Men när Folksam och Sintef har stresstestat golvbrunnar under en stor variation av belastning har man ändå gått bet på att framkalla vattenskador.

– Slutsatsen kan bara landa i att byggfusk och slarv ligger bakom vattenskadorna, säger Robert Öhrner.

En husägare med vattenskada får i snitt leva utan badrum i två månader. Men också miljön tar stryk. Bara fem procent av materialet som rivs ut ur våtutrymmet är skadat och behöver ersättas. 95 procent av materialet, till exempel kakel och klinker, är oskadat men hamnar ändå på soptippen – ett faktum som Robert Öhrner anser ligger bakom branschens ovilja att lösa problemet.

– Alla branschled tjänar pengar på att det förhåller sig så. Förlorarna är konsumenterna och miljön.

I samarbete med Byggkeramikrådet och Svensk våtrumskontroll driver Folksam och övriga försäkringsbolag just nu ett pilotprojekt kring delreparationer.

– Vi testar att byta olika tätskikt, till exempel plastmatta och folie. Faller testerna väl ut tjänar både konsumenter och miljön på det. Man byter ju inte ut hela bilen bara för att framskärmen blivit bucklig.

Folksams byggskadespecialister anser att floran av de kvalitetsdokument som hantverkarna ska lämna efter sig till en villaägare efter utfört arbete både är för vildvuxen och för otydlig. Dokumenten tenderar också att försvinna vid flytt.

– Lösningen är att utveckla ett besiktningsprotokoll som knyts till huset och inte till husägaren, precis på samma sätt som vi gör med våra bilar, och att vi får till fotodokumentation av brunnar och andra utsatta installationer som kopplas till protokollet, säger Robert Öhrner.

Se film om golvbrunnar och vattenskador på YouTube:


http://youtu.be/fVJEM6NiE28

Folksams råd:

– Var noggrann vid val av hantverkare. Ta rekommendationer. Folksam jobbar uteslutande med certifierade entreprenörer.
– Häng över hantverkarens axel och se till att de följer branschreglerna.
– Ta egna detaljfoton vid installation.

Se bilagor för Folksams och Sintefs rapport, samt Folksams och Anticimex rapport om förebyggande besiktningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Öhrner, byggskadespecialist Folksam, telefon 0708-31 52 41
Patric Elmén, tf presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

 

Följ oss på