Ulrika Guimaraes ny revisionschef för Folksam Sak med dotterbolag

Folksam Saks styrelse har utsett Ulrika Guimaraes till ny internrevisionschef. Ulrika Guimaraes är för närvarande finansinspektör med institutsansvar på enheten tillsyn stora försäkringsbolag på Finansinspektionen. Hon tillträder sin nya tjänst i augusti.

Ulrika Guimaraes är ekonom från Stockholms universitet med lång erfarenhet från olika områden inom ekonomi och finans. Hon lämnar i och med detta sin tjänst som finansinspektör på Finansinspektionen, där hon arbetat sedan 2007 – alltsedan 2009 med institutansvar för Folksam.

Dessförinnan arbetade hon under 17 år på flera bolag inom Skandia och på Skandias koncernredovisningsavdelning.

– Vi är mycket glada att kunna knyta Ulrika till oss, inte minst för hennes gedigna kunskap om försäkringsbranschen och Folksam. Med hennes hjälp ska vi vässa Folksam ytterligare för framtiden, säger Tomas Norderheim, sekreterare i styrelsen för Folksam Sak.

– Folksam Sak är ett spännande bolag med stora möjligheter framför sig. Jag hoppas kunna bidra till utvecklingen av bolaget genom att jag väl behärskar både de nuvarande och framtida regelverken för intern styrning och kontroll, säger Ulrika Guimaraes.

Ulrika Guimaraes efterträder Catrina Ingelstam som blir ny CFO på Dina Försäkringar.

För ytterligare information:
Tomas Norderheim, styrelsesekreterare, Folksam Sak, 0708-31 62 95
Patric Elmén, tf presschef Folksam, 0708-31 58 01

Följ oss på