Anders Sundström avgår som ordförande i Folksam Livs styrelse på stämman 2015

Anders Sundström har meddelat att han kommer att avgå som styrelseordförande för Folksam Liv på stämman den 16 april 2015. Folksam Livs valberedning kommer att föreslå stämman en ny ordförande.

Anders Sundström var vd och koncernchef för Folksam mellan åren 2004-2013 och valdes i april 2014 till ordförande för styrelsen i Folksam Liv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Norderheim, chef Vd-staben, 0708-31 62 95

Följ oss på