Förändringar i Folksam Saks och Folksam Livs styrelser

Två ledamöter ur Folksams styrelser har lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan. Det är Annika Strandhäll som var vice ordförande i Folksam Saks styrelse och Kristina Persson som ingick i Folksam Livs styrelse.

Båda lämnar sina uppdrag eftersom de sedan den 3 oktober är statsråd i den nya regeringen. Annika Strandhäll har utsetts till socialförsäkringsminister och Kristina Persson har utsetts till minister med ansvar för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

De två styrelseplatserna kommer att tillsättas på respektive bolags stämma den 16 april 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Norderheim, styrelsesekreterare, 0708-31 62 95

Följ oss på