Pressinbjudan: Pilgrimsfalkar sätts ut på Södermalm

Välkommen att delta när en ny kull pilgrimsfalksungar sätts ut på 27:e våningen på Folksamskrapan på Södermalm. Det här är det andra året som pilgrimsfalkar sätts ut i Stockholm, utsättningen är den sista platsen i Sverige där falkar sätts ut på detta sätt det kommer att fortgå under flera år framöver. I och med denna sista utsättningsplats avslutas en mångårigt och lyckosamt faunavårdsprojekt.

När: Torsdag 25 juni klockan 14.00 på Folksamskrapan på Södermalm, Stockholm.

Hur: En kull pilgrimsfalkar uppfödda på Nordens Ark i Bohuslän, sätts i en bolåda. Först hålls en kort information och presentation av falkarna och projektet. Tillfälle kommer att ges att både filma och fotografera falkarna innan de placeras i bolådan.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande till Elin Rantakokko, elin.rantakokko@nordensark.se eller ring 070-190 2146 senast den 24 juni.

Utsättningen är ett samarbete mellan Nordens Ark, Folksam, Stockholm Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen.

Läs mer:
Faktablad Pilgrimsfalkutsättning 2015

Kontaktpersoner:

Elin Rantakokko, kommunikatör Nordens Ark, 0523-795 93 eller 070-190 2146, elin.rantakokko@nordensark.se

Christer Larsson, projektledare Nordens Ark, 0523-795 94 eller 0705-84 75 27, christer@nordensark.se

Karin Stenmar, miljö- och klimatchef Folksam, 0708-316 676, karin.stenmar@folksam.se

Mats Grahn, Stockholms Ornitologiska förening, 070 6500254  eller  mats.grahn1@gmail.com

Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län, 0733-746714 eller marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se

 

Följ oss på