Spargap mellan män och kvinnor sätts tidigt

Folksam har undersökt hur svenskar sparar i sin årliga undersökning ”Så sparar svenskarna” tillsammans med Kantar Sifo. I undersökningen framkommer att skillnader i mäns och kvinnors sparande sätts tidigt, vilket får en tydlig effekt. Spargapet kan uppgå till så mycket som 1,7 miljoner efter 40 års sparande.

I undersökningen syns störst skillnad i sparande i åldern 25–34 år. Där skiljer det över 900 kronor per månad i hur mycket pengar som sätts av, att jämföra med 500 kronor i snitt.

Eftersom skillnaden i sparande börjar redan tidigt får det stor effekt på hur mycket pengar män respektive kvinnor sparat ihop vid 65 års ålder. Vid en avkastning på 6,8 procent blir spargapet mellan män och kvinnor ändå upp till 1,7 miljoner kronor sett över en 40-årsperiod. Även med en betydligt lägre avkastningsränta på två procent blir skillnaden ändå en bit över en halv miljon kronor, 568 000 kronor.

– Vi vet redan att kvinnor har lägre löner, jobbar deltid i högre utsträckning och vabbar mer än män. Allt detta ger redan utslag i den pensionsgrundande inkomsten. Därför är det så viktigt att börja spara långsiktigt redan tidigt, vilket inte minst syns i vår undersökning, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv.

En del av förklaringen till att det blir stor skillnad är att de som redan tidigt börjar sätta av pengar i ett sparande får en så kallad ränta-på-ränta-effekt. I korthet innebär det att man inte bara får ränta på det belopp som sätts in på sparkontot utan även ränta på den ränta som har genererats sedan tidigare. 

– För att motverka de skillnader som uppstår skulle självklart ett mer jämlikt arbetsliv vara den främsta faktorn, men det finns även saker du som enskild person kan göra. En sak är att om du är i ett förhållande där du tar större delen av vab och deltidsarbete att din partner sätter undan pengar i ett så kallat kompensationssparande, en annan är att se över ditt sparande och exempelvis inte spara på sparkonto, säger Anna-Karin Laurell.

Men det är få som kompensationssparar. Bara 10 procent instämmer helt eller nästan helt med att de har startat ett kompensationssparande. I åldersgruppen 45–54 år är det något fler som gör det än bland yngre målgrupper.

I ”Så sparar svenskarna” är det tydligt att män förutom att redan tidigt börjar att spara mer så sparar kvinnor i högre utsträckning än män på ett sparkonto. Tre fjärdedelar av de yngre kvinnorna sparar delvis på ett sparkonto jämfört med 59 procent av männen. Kvinnor har dessutom ofta ett mer kortsiktigt sparande, medan män säger sig både vilja och kunna spara betydligt mycket mer i ett långsiktigt sparande än vad kvinnor kan.

I undersökningen syns det samtidigt att både män och kvinnor sparar lika stor del av sin lön. Vid 25–34 års ålder sparar de hela 15 procent av sin inkomst, för att sedan gå ner till cirka tio procent av inkomsten i högre åldersgrupper.

– Glädjande nog kan vi ändå se att kvinnor sparar lika stor andel av sin inkomst som män, men det är sorgligt att se att det fortfarande trots det blir en så stor skillnad i hur mycket man kan spara ihop under ett arbetsliv på 40 år, säger Anna-Karin Laurell.

Folksams råd för att minska spargapet

1. Ta ett jämställt ansvar för familj och barn. Detta har en stor påverkan på pensionen. Vab, deltidsarbete och större uttag av föräldraledigheten påverkar pensionen. Få en överblick över din framtida pension på minpension.se.

2. Starta ett kompensationssparande om din partner jobbar deltid, vabbar mer och tar större del av föräldraledigheten. Se till att den ekonomiska situationen är jämställd för båda inte bara nu men även på sikt. Skriv sparandet som egen egendom så att det inte delas upp vid eventuell skilsmässa.

3. Spara kontinuerligt! Börja med ett månadssparande och börja i tid. På  folksam.se finns en räknesnurra.

4. Se över hur du sparar. Säkerställ att du får en bra avkastning och har låga avgifter. Spara inte på ett sparkonto. Hos Folksam får du som kund ett garanterat pensionsbelopp. Du får alltid tillbaka 80 procent av sparbeloppet. Dessutom får du möjlighet till mer i form av återbäring. Garantin kan se lite olika ut beroende vilken sparprodukt som avses. Vårt privat- och företagssparande har en garanti på 80 procent och en återbäringsränta på 4 procent.

5. Kontakta ett pensions- och sparandeföretag som kan ge råd och vägledning utifrån din specifika situation.

Om undersökningen Så sparar svenskarna

Undersökningen ”Så sparar svenskarna” är gjord av Folksam tillsammans med Kantar Sifo. Den genomfördes mellan den 4–13 november. Sammanlagt genomfördes 2020 intervjuer över hela Sverige i åldrarna 25–65 år.

Uträkningen över skillnad i sparande är gjord på befintliga avgifter i privatpension på 250 kr per år i fast avgift och 0,5% på kapitalet och en antagen ränta på 2, 4 eller 6,8 procent. Vi har utgått från summan 25–34 åringar sparar i snitt per månad och räknat ut vad den summan per månad skulle leda till på 40 års sikt.

För ytterligare information:

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på