Hållbarhet

Filter

Folksam om budgeten: Ser ljuspunkter, men viktiga åtgärder lyser med sin frånvaro

Ökat återbruk ska minska klimatpåverkan från Folksams fastigheter

Folksamgruppen investerar 1 miljard kronor för att utveckla jordbruket och förhindra svält

Folksam publicerar årsredovisningar för Liv och Sak samt års- och hållbarhetsrapporten för 2021